El síndic de greuges municipal de Tiana: una resposta a l’ODS Pau, justícia i institucions sòlides

Aquest mes de març escollim per a la secció de Docs XAM Agenda 2030 un document relacionat amb l’objectiu 16: Pau, justícia i institucions sòlides. Aquest document és la Memòria del 2007 presentada pel Síndic de greuges municipal de Tiana. El Síndic té com a missió la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i veïnes del municipi en les seves relacions amb l’Ajuntament i els organismes que en depenen i a ell es podran adreçar quan se sentin agreujats per alguna resolució o actuació de l’Ajuntament. És un servei al ciutadà i a la mateixa administració que fomenta la transparència en l’àmbit local.

Podreu conèixer quins tipus d’expedients tracta el síndic i dos exemples de com es resolen.

Cliqueu aquí per veure el document i el seu context