L’Arxiu municipal de Mura vetlla per la protecció del seu patrimoni documental

L’Arxiu Municipal de Mura ha rebut els treballs de conservació preventiva un cop finalitzat el tractament al que s’ha sotmès pel taller de restauració Teixell.

S’han netejat, desinfectat i consolidat 0,12 ml. de documentació datada entre 1924 i 1941 i amb procedent de sèries tan variades com els comptes municipals, lleves o la contribució industrial.

Els treballs han consistit en: aspiració de la documentació per eliminar la brutícia superficial; desinfecció preventiva amb solució hidroalcohòlica i encapsulament durant 21 dies en bosses no transpirables; neteja mecànica dels suports que havien de ser consolidats i estabilització física del suport paper. A més a més, la documentació ha estat instal·lada amb camises de paper barrera i capsa de conservació lliure de àcids.

L’actuació ha estat finançada per la Diputació de Barcelona en el marc de tractaments urgents realitzats en documentació infectada. L’objectiu és preservar aquella documentació municipal que és de conservació permanent de manera que es pugui assegurar l'accessibilitat i la difusió dels fons, tant per garantir la seva consulta interna com per a la recerca històrica dels usuaris externs.

L'Arxiu Municipal de Mura forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l'any 2018 i rep el suport regular d’un arxiver itinerant.