L’Ajuntament d’Artés digitalitza el Plànol Geomètric del terme municipal, de 1872

En l’Ajuntament d’Artés s’ha dut a terme la digitalització del Plànol Geomètric del terme jurisdiccional d’Artés, realitzat pel geòmetra Pedro Moreno Ramírez, el 1872.

El document digitalitzat és un llibre que conté 20 mapes de les diferents seccions del terme municipal d’Artés on hi consten els diferents nuclis de població, construccions, accidents geogràfics i les parcel·les i propietats rurals identificades, delimitades i enumerades. Juntament amb aquest document, es va realitzar el llibre de l’Amillarament de 1872, on consten els propietaris, dimensions de les parcel·les rurals i a quins cultius estan destinades.

Aquest projecte de digitalització ha estat finançat per l’Ajuntament d’Artés, i realitzat sota els criteris establerts per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona i la supervisió i descripció d’un arxiver itinerant del Programa de Manteniment. A més, el programa va ser impulsat per Llorenç Ferrer i Alòs, doctor i catedràtic d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona per realitzar el projecte Un viatge a l’expansió de la vinya abans de la fil·loxera als municipis d’Artés, Avinyó i Sallent, publicat al mes de desembre i presentat en el mes de gener als respectius municipis.

A causa del mal estat de la documentació original, la seua digitalització vol permetre la lliure consulta, accessibilitat i difusió de la documentació sense necessitat de manipular els originals, procurant la millor preservació dels documents i la seua conservació.

L’Arxiu Municipal d’Artés forma part del programa de manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) des de 2021 i rep el suport d’un arxiver itinerant.