Aquest primer trimestre de 2024 hem posat en marxa el Cercle d’Arxius

Enguany, des de l’Oficina de Patrimoni Cultural hem incorporat la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) en el projecte Cercles de Comparació Intermunicipals (CCI) que podem resumir com la metodologia que ens permetrà substituir l’enquesta anual que passàvem als arxius municipals de la Central de Serveis Tècnics de la XAM per un altre model d’enquesta que ens portarà més avantatges i beneficis a l’hora de gestionar i analitzar les dades dels arxius de la XAM.

Entre els mesos de gener i febrer hem dut a terme dos tallers que ens han permès definir els indicadors i les variables de la nova enquesta. En aquest inici del projecte hi participen 14 arxius municipals que són: Arenys de Mar, Castellbisbal, Castelldefels, Esparreguera, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, Martorelles, Montornès del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Fruitós de Bages, Sant Just Desvern, Sant Pere de Ribes, Torelló i Vic.

La nova enquesta ja s’està treballant amb els 14 arxius municipals participants i entre els mesos de juny i octubre es faran dues trobades amb els mateixos arxius per posar en comú la idoneïtat dels indicadors i variables emprats així com també es presentaran uns primers resultats de les dades obtingudes.

El projecte Cercles té els objectius següents:

-mesurar, comparar i avaluar resultats, mitjançant uns indicadors comuns consensuats,

-intercanviar experiències entre ens locals a partir de l’anàlisi de les dades,

-impulsar la millora dels serveis públics locals.

El projecte és impulsat pel Servei de Programació de l’Àrea de Serveis Generals i Transició Digital i coordinat amb l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, amb la participació dels 14 arxius municipals esmentats que s’aniran incrementant any rera any.

Per a més informació sobre el projecte Cercles podeu consultar: https://www.diba.cat/web/cci/

Us anirem informat de com evoluciona el projecte.

Oficina de Patrimoni Cultural