Arxiu Municipal de Ullastrell

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Ullastrell és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Ullastrell. L´Arxiu Municipal de Ullastrell forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Ullastrell

Carrer de la Serra, 17

08231  Ullastrell

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dimecres de 17 a 20 h.

Consultes i informació  938 887 262  i e-mail: ullastrell@diba.cat

 

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Ullastrell conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Ullastrell

 

Fons de l'Administració Local

101        Ajuntament d’Ullastrell

               Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau d’Ullastrell (1858-2013), 5.75 m.

               Fons privats

301        Delegació Local de FET y de las JONS (1940-1960), 0.2 m.

303        Cooperativa d'Ullastrell (1911-1923), 0.1 m.

302        L'electrica d'Ullastrell (1914-1942), 0.34 m.

304        Montepio de Sant Sebastià (1925), 0.1 m.

305        Comité Local d'Unió Patriotica (1924), 0.1 m.