El model de quadre de classificació de la documentació municipal (QdCM) a consulta pública

Ja està disponible a la pàgina de la  Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni el model de quadre de classificació per a la documentació municipal. Aquesta primera versió es fa arribar als col·lectius professionals per tal que puguin fer els comentaris i propostes que creguin oportunes per a millorar el model.

En aquest mateix espai s’hi trobaran els següents documents (en format pdf): el quadre de classificació –pròpiament dit-, el quadre de classificació i el catàleg de processos/sèries i l'índex del catàleg de processos/sèries -ordenat alfabèticament-. A més, el model s’acompanya d’una guia breu que contextualitza l’objecte d’aquest instrument normalitzador i explica quins elements el conformen, així com, a grans trets, la manera d’aplicar-lo.

Per poder fer les aportacions, s’ha elaborat un senzill formulari que permet incloure els comentaris de forma estructurada.

Podeu accedir-hi des del següent enllaç: 
Fomulari d'aportacions al model de Quadre de classificació municipal (optimitzat per a Google Chrome)