VILALBA SASSERRA PRESERVA EL SEU PATRIMONI DOCUMENTAL

ES RESTAUREN ELS LLIBRES DE LE ACTES DEL PLE DE 1956-1960 i 1960-1962

La restauració d’aquests dos llibres ha estat portada a terme per la restauradora Berta Blasi i ha estat cofinançada per l’Ajuntament i per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

El marc de l’actuació és el Programa de Restauració promogut des del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals que coordina l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

L'objectiu del programa de restauració és preservar els documents per tal de garantir-ne l'accessibilitat i la consulta.

Aquests llibres d’Actes estaven en mal estat a causa de que, en algún moment, van patir danys per aigua, cosa que va propiciar l’atac de microorganismes. La intervenció realitzada queda documentada en la memoria presentada per la restauradora podent seguir fil per randa quines accions s’han efectuat.