Digitalització de part del fons de l'Arxiu Municipal de Prats de Lluçanès

S’ha portat a terme un nou projecte de digitalització a l’Arxiu Municipal de Prats de Lluçanès dins el programa de digitalització de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. Aquest any s’han digitalitzat els llibres d’actes del Ple (1981/2016), la documentació municipal anterior al 1850 (1634/1844), llibres d’amillarament (1941-1953), cadastre (1736-1844), els padrons municipals d’habitants (1868-1996), els llibres de decrets (1952/2016), els llibres d’actes de la Junta Permanent (1924-1931), els llibres d’actes de la Comissió Municipal Permanent (1972-1984), els llibres d’actes de la Comissió de Govern (1981-2007), els llibres d’actes de la Junta de Govern (2008-2016), i part dels fons públics anteriors al segle XIX, entre altres. La feina de digitalització s’ha portat a terme als mateixos locals de l’Arxiu Municipal de Prats i en total s’han digitalitzat 27.453 cares.

El projecte de digitalització permetrà preservar els originals ja que la documentació digitalitzada es podrà consultar sense necessitat de manipular els documents originals. Això ajudarà a garantir-ne la conservació permanent.

A banda de la salvaguarda de la informació que contenen i de la preservació física de la documentació, el programa de digitalització també pretén fomentar l’accessibilitat i la difusió d’aquests fons documentals.