L’Ajuntament de Canyelles rep el resultat de la digitalització de l’Arxiu Municipal.

S’ha lliurat a l’Ajuntament de Canyelles el resultat de la digitalització que es va fer a l’Arxiu Municipal de Canyelles dins el programa de digitalització de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

Entre altres, s’han digitalitzat els llibres d’actes del Ple (1852-2003), de la Comissió de Govern i de la Junta de Govern (1995-2013), així com documentació de caràcter històric com els llibres de l’amillarament (1852-1879), cadastres (1779-1845), copiadors de sortida de documents (1860-1882), cens escolars (1857-1909), allistament militar (1857-1858), eleccions municipals (1849-1877), padró d’habitants (1857-1975) i padrons fiscals (1848-1885). A més s’ha digitalitzat el Boletín informativo de Cañellas (1973-1975) i La Veu de Canyelles (1977).

La feina de digitalització s’ha portat a terme en el mateix Arxiu Municipal de Canyelles i en total s’han digitalitzat 16.139 cares. El projecte de digitalització permetrà preservar els originals ja que la documentació digitalitzada es podrà consultar sense necessitat de manipular els documents originals.

A banda de la salvaguarda documental, el programa de digitalització també pretén fomentar l’accessibilitat i la difusió d’aquests documents amb la futura consulta per Internet a disposició dels investigadors i de la ciutadania en general.