Actuació de neteja i desinfecció del fons documental Miquel Soldevila i del fons de l’Orfeó del Lluçanès de l’Arxiu Municipal de Prats de Lluçanès

El passat mes de juliol, el taller de restauració de Toni Esparó va fer entrega a l’Arxiu Municipal de Prats de Lluçanès de la documentació del fons Miquel Soldevila i de l’Orfeó del Lluçanès que havia estat afectada per microorganismes, un cop finalitzat el tractament a la que ha estat sotmesa. L’acció ha estat coordinada pel mateix Arxiu Municipal i el Taller de Conservació-Restauració de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

El tracament ha consistit en: neteja en sec amb aspirador específic de conservació amb filtre HEPA® i paletina, tractament de neteja mecànica en sec utilitzant esponja natural vulcanitzada (esponja de fum), desinfecció del suport mitjançant la dilució hidroalcohòlica, aplanat del suport, i protecció de la documentació substituïnt els contenidors d’arxiu i les camises per altres amb materials de conservació.

Un dels objectius de l’Arxiu Municipal és preservar aquella documentació que és de conservació permanent de manera que es pugui assegurar l'accessibilitat i la difusió dels fons, tant per garantir la seva consulta interna com per a la recerca històrica dels usuaris externs.

L'Arxiu Municipal de Prats de Lluçanès forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l'any 2005.