L’Arxiu Municipal de Súria publica l’inventari del fons de l'empresa SAUR

L'Arxiu Municipal de Súria, que forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2010, posa a disposició del públic l’inventari del fons de l’empresa SAUR (Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales). Aquest fons va ingressar a l'Arxiu Municipal de Súria quan van tancar les oficines de l'empresa a Súria.

Podeu accedir al mateix a través del següent enllaç: https://xam.diba.cat/wiki/saur-sociedad-de-abastecimientos-urbanos-y-rurales, on hi trobareu el quadre de classificació i l’inventari-catàleg.

L’empresa SAUR (Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales S.A.) fou fundada l'any 1963 per la Société d’Amenagement Urbain et Rural, amb seu a París, i la Sociedad General de Aguas de Barcelona, responent a l’interès d’aquesta darrera d’expandir el seu àmbit d’operacions a Catalunya, més enllà de la zona que comprenia l’àrea metropolitana de Barcelona. En un principi, l’àmbit d’actuació de SAUR es va concentrar a la zona del Vallés i en poblacions situades al litoral. L’any 1997 SAUR es va fusionar amb la societat Sorea (Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.U), empresa constituïda el 1968 per Aguas de Barcelona. Durant les dècades de 1970 i 1980 SAUR fou l'empresa que va projectar l'actual sistema de captació, subministrament i distribució d'aigua potable al municipi de Súria i que també s'encarregava d'oferir el servei municipal d'abastiment d'aigua.

El fons està format per la documentació pròpia de l'empresa, en l'execució de les seves funcions. Inclou apartats d'administració general; règim econòmic i patrimonial; i activitats i serveis.