L’Arxiu Municipal de Cercs publica l’inventari del fons del Patronat Local de l'Habitatge

L'Arxiu Municipal de Cercs, que forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004, posa a disposició del públic l’inventari del fons del Patronat Local de l'Habitatge, societat de responsabilitat limitada de capital íntegrament municipal.

Podeu accedir al mateix a través del següent enllaç: https://xam.diba.cat/wiki/fons-patronal-local-de-lhabitatge, on hi trobareu el quadre de classificació i l’inventari-catàleg.

El Patronat Local de l'Habitatge es va constituir el dia 13 de juny de l'any 1972 per impulsar la creació d'un nou poble arran de la construcció de l'embassament de La Baells, fet que va suposar que l'antic poble de Sant Salvador de la Vedella fos engolit per les aigües de la nova infraestrctura hidràulica.

A banda d'impulsar la construcció del nou poble i coordinar el trasllat dels habitants de Sant Salvador, aquesta societat també va gestionar conjuntament les expropiacions dels habitatges i terrenys, les operacions bancàries, va atendre els grups de població econòmicament més dèbils, va organitzar la tria del nou nom del poble...

El Patronat estava format per cinc regidors de l'Ajuntament, un per cadascun dels cinc nuclis del municipi (Cercs, La Baells, Sant Salvador, La Consolació i Sant Corneli) i cinc veïns elegits en votació, presidits per l'Alcalde. Aquests membres es convertiren en representats de tots els afectats.

Un cop finalitzada la construcció del nou poble i traslladats els habitants de Sant Salvador al nou emplaçament de Sant Jordi, el Patronat té com a principals objectius investigar, informar, assessorar i col·laborar en estudis i activitats tècniques relacionades amb l'habitatge i l'urbanisme.

La documentació que integra aquest fons és la pròpia generada de la gestió del Patronat Local de l'Habitatge.  Inclou documentació realtiva a administració  general, administració econòmica i, molt especialment, obres.