Fons Patronal Local de l'Habitatge

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

080268.102.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Patronat Local de l'Habitatge

1.4.1. Data inici

1969

1.4.2. Data final

1989

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

22,74  m.

214 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Patronat Local de l'Habitatge

2.2. Història del productor

El Patronat Local de l'Habitatge de Cercs (originàriament Patronato Local de la Vivienda de Serchs, SL) és una societat de responsabilitat limitada, de capital íntegrament municipal, que es va constituir el dia 13 de juny de l'any 1972 per impulsar la creació d'un nou poble arran de la construcció de l'embassament de La Baells, fet que va suposar que l'antic poble de Sant Salvador de la Vedella fos engolit per les aigües de la nova infraestrctura hidràulica.

A banda d'impulsar la construcció del nou poble i coordinar el trasllat dels habitants de Sant Salvador, aquesta societat també va gestionar conjuntament les expropiacions dels habitatges i terrenys, les operacions bancàries, va atendre els grups de població econòmicament més dèbils, va organitzar la tria del nou nom del poble...

El Patronat estava format per cinc regidors de l'Ajuntament, un per cadascun dels cinc nuclis del municipi (Cercs, La Baells, Sant Salvador, La Consolació i Sant Corneli) i cinc veïns elegits en votació, presidits per l'Alcalde. Aquests membres es convertiren en representats de tots els afectats.

Un cop finalitzada la construcció del nou poble i traslladats els habitants de Sant Salvador al nou emplaçament de Sant Jordi, el Patronat té com a principals objectius investigar, informar, assessorar i col·laborar en estudis i activitats tècniques relacionades amb l'habitatge i l'urbanisme.

2.3. Història arxivística

Tenint en compte que més de la meitat dels membres del Patronat eren càrrecs electes de l'Ajuntament, i que el càrrec de secretari de la societat coincidia amb el de la Corporació municipal, és fàcil d'entendre que la documentació del fons del Patronat Local de l'Habitatge s'anés gestant conjuntament amb la documentació municipal i es conservés a l'Arxiu Municipal, sense que mai s'hi hagués fet cap ordenació, classificació ni catalogació. 

Durant la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre el mes de novembre de l'any 2000 i el mes de març de 2001, aquest fons s'indentificà i es va separar del fons municipal per, immediatament després, tractar-lo, ordenar-lo, classificar-lo i inventariar-lo.

2.4. Dades d'ingrés

No hi ha dades d’ingrés clares ja que part de la documentació dels fons es trobava barrejada amb la documentació del fons de l’ajuntament.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat pel Patronat Local de l'Habitatge en l'exercici de les seves activitats i funcions.

El fons inclou documentació relativa a l'administració general  de la societat, administració econòmica i, molt especialment, obres.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No se n’ha fet cap procés. Cap document no pot ser eliminat si no se segueix la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya.

3.3. Increments

No se'n preveuen.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons un quadre de classificació específic elaborat i desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir  les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Documentació del fons municipal relativa a la construcció del poble de Sant Jordi i trasllat dels habitants de l'antic poble de Sant Salvador de la Vedella.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2023/11/20

Autoria: Albert Rumbo Soler

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2023/11/20

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.