Arxiu Municipal de Cercs

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Cercs és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Cercs. L’Arxiu Municipal de Cercs forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Consultes i informació: 93 824 78 90 o  cercs@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Cercs conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Cercs

            Fons de l'Administració Local                                                                                                

101      Ajuntament de Cercs

102      Patronat Local de l'Habitatge

103      Antic municipi de La Baells

            Fons públics no municipals                                                                                                  

201      Jutjat de Pau de Cercs (1941-2018), (6,48 m.)

            Fons privats                                                                                                                              

301      Cambra agrària local / Germandat de Llauradors i ramaders / Sindicat agrícola (1984-1994), (0,25 m.)

303      Delegació Local de FET y de las JONS (1966-1978), (0,12 m.)

304      Club de Futbol Sant Salvador (1988-1992), (0,1 m.)

305      Centre Cívic Sant Salvador (1976-1976), (0,1 m.)

306      Fons Jordi Viola i Garriga (1970-1980), (0,25 m.)

307      Esbart del Roser (1980-2000), (0,50 m.)

308      Filmacions Ramon Calonge Farré (1933-1947), (0,10 m.)

309      Filmacions Climent Vilella Capallera (1976-1978), (0,10 m.)       

310      Filmacions Antonio Egea Fernández (2000-2019), (0,5 m.)