L'Arxiu Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà avança en la digitalització del seu fons municipal

A principis del mes de novembre s’ha portat a terme un nou projecte de digitalització a l’Arxiu Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà dins el programa de digitalització de la Xarxa d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona que es divideix en dues fases. Enguany s’han digitalitzat els llibres d’amillarament (1861-1940), els llibres d’actes de la Comissió Municipal Permanent (1924-1987), els llibres d’actes de la Comissió de Govern (1987-2003) i els llibres d’actes de la Junta de Govern (2004-2015) entre altres. L’any que ve es farà una segona fase en la qual es digitalitzaran més sèries documentals com els padrons municipals d’habitants, matrícules industrials, etc. La feina de digitalització s’ha portat a terme als mateixos locals de l’Ajuntament de Sant Hipòlit i en total s’han digitalitzat 11.670 cares.

El projecte de digitalització permetrà preservar els originals ja que la documentació digitalitzada es podrà consultar sense necessitat de manipular els documents originals. Això ajudarà a garantir-ne la conservació permanent. A banda de la salvaguarda de la informació que contenen i de la preservació física de la documentació, el programa de digitalització també pretén fomentar l’accessibilitat i la difusió d’aquests fons documentals.