L’Arxiu Municipal de Castellar del Riu rep la donació d’una col·lecció de documents relatius a algunes masies del municipi

L'Arxiu Municipal de Castellar del Riu, que forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005, ha rebut una col·lecció de documents relatius a algunes masies del municipi pertanyents al període de la immediata postguerra.

En la donació hi ha intervingut diferents actors, ja que aquests documents foren trobats casualment pel senyor Jorge Castro, el qual es refugià en una masia deshabitada, La Rovira, un dia de pluja. La documentació fou portada a l’Ajuntament de Castellar del Riu per tal que no es malmetés. Des de l’Ajuntament es notificà la troballa als propietaris de la casa, que justament l’havien adquirit feia poc. Aquests, a la vegada, ho notificaren als antics propietaris, ja que la documentació trobada feia referència a membres de la seva família. Estant d’acord les tres parts implicades, la documentació ha acabat ingressant a l’Arxiu Municipal de Castellar del Riu, des d’on es procedirà properament a la seva ordenació, classificació i inventari.

Malgrat el seu escàs volum, aquesta col·lecció de documents és de gran interès pel seu valor informatiu i cultural, tan per la informació que dona del municipi en la immediata postguerra com per la informació relacionada amb el conflicte bèl·lic i la gent que el va patir en primera persona.

Aquesta col·lecció inclou documents de caràcter comptable (albarans, factures i rebuts), fiscal (cèdules personals, rebuts de contribucions, etc.), alguna publicació, esborranys, documentació de caràcter miscel·lani i una petita col·lecció de cartes escrites entre 1939 i 1942 en les quals es demanen avals per poder treure presoners del camp de concentració d’Horta (Barcelona).

Aquesta donació ve a sumar-se a la que l’Arxiu Municipal de Castellar del Riu va rebre l’any passat de fotografies relacionades amb la Colla Gegantera d’Espinalbet.

Amb aquesta donació, l’Arxiu Municipal vol continuar la recuperació i la conservació del patrimoni documental del municipi a través de les donacions de fons que puguin fer els particulars i les entitats de Castellar del Riu.