L’Arxiu Municipal de les Masies de Voltregà restaura els llibres d’actes del Ple de 1903 a 2015

L’Arxiu Municipal de les Masies de Voltregà ha rebut el treball de restauració i conservació un cop finalitzat el tractament al que s’ha sotmés pel taller de restauració Teixell.

S’han portat 27 llibres d’Actes del Ple (1903-2015) al taller de restauració. D’aquests, només 5 volums presentàven un lleu atac de microorganismes, afectant puntualment alguns fulls i les guardes. La resta dels llibres (22 volums) presentàven petites alteracions a l’enquadernació: aixecaments i pèrdues de paper del folre, cartró de les cobertes malmès pels marges, acidesa en les guardes, així com brutícia general. La restauració ha consistit en aspirar tota la documentació, full per full, per tal d’eliminar les espores i la brutícia; realitzar una neteja mecànica d’aquelles zones amb més acumulació de brutícia inserida amb goma vulcanitzada, espàtula i bisturí; desinfecció preventiva dels volums amb lleu activitat fúngica (5 volums) mitjançant la polvorització d’una solució hidroalcohòlica (etanol 70%, aigua 30%); estabilitzar l’enquadernació física, les zones del folre de paper, del llom de pergamí/tela i punteres pergamí /tela desenganxades; en reforçar el cosit del volum de l’any 1944 que presentava les cobertes soltes; col·locar unglets de reforç; i en la millora del sistema de protecció i emmagatzematge substituint les capses de foli prolongat per capses MultiFolder de paper Heritage Archival pHotokraft amb reserva alcalina de 230g/m2.

Tot aquest treball queda recollit en un informe d’intervenció que permet conèixer en quin estat es trobava inicialment la documentació, els tractaments que s’han realitzat i quin és el resultat final.

L’actuació ha estat finançada per la Diputació de Barcelona en el marc de tractaments urgents realitzats en documentació infectada. L’objectiu és preservar aquella documentació municipal que és de conservació permanent de manera que es pugui assegurar l'accessibilitat i la difusió dels fons, tant per garantir la seva consulta interna com per a la recerca històrica dels usuaris externs.

L'Arxiu Municipal de les Masies de Voltregà forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l'any 2006.