L’Arxiu Municipal de Gironella publica l’inventari de l'Escola d'Art i Disseny

L'Arxiu Municipal de Gironella, que forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2021, posa a disposició del públic l’inventari de l'Escola d'Art i Disseny, fons que s'incorporà a l'Arxiu Municipal l'any 2014 en ser clausurada l'Escola. Posteriorment el fons fou ordenat, classificat i inventariat.

Podeu accedir al mateix a través del següent enllaç: https://xam.diba.cat/wiki/fons-escola-dart-disseny, on hi trobareu el quadre de classificació i l’inventari-catàleg.

L'Escola d'Art i Disseny de Gironella fou creada l'any 1981, oferint tallers com a escola d'arts i oficis. L'any 1989 la Generalitat de Catalunya va donar oficialitat als seus estudis, i el 1993 es va traslladar al seu estatge definitiu, al carrer Sant Joan Baptista de La Salle, n. 4, justament on a l'actualitat es troba l'Arxiu Municipal.

L’Escola donava servei a tota la comarca del Berguedà i també al Bages, donat que els seus estudis es complementaven amb l’escola comarcal de Manresa. Oferia cicles formatius en fotografia artística, arquitectura efímera, projectes i direcció d’obres de decoració, ceràmica artística (cicles de grau superior), i també disseny gràfic (cicle de grau mig). A banda dels cicles formatius, l’escola tenia una oferta de tallers monogràfics oberts a tothom (restauració de mobles, modelat 3D, pintura, dibuix, etc.), i seminaris especialitzats com iniciació a la joieria, pintura, cal·ligrafia xinesa, etc. 

A finals del curs 2013-2014 es va anunciar que l'Escola tancaria portes definitivament i que de cara al curs següent ja no oferiria la seva oferta formativa. El baix nombre de matriculacions i la reducció del 70% de l'aportació econòmica per part de la Generalitat comportaren que l'Escola d'Art i disseny no fos viable i l'abocaren al tancament.

La documentació que integra aquest fons és la pròpia generada de la gestió de l'Escola. Inclou, bàsicament, documentació referida a la gestió general de l'Escola, a la gestió econòmica, a la gestió acadèmica (relacions d'alumnes, pràctiques, temaris, treballs, notes...) i a d'altres activitats.