Fons Ajuntament de les Masies de Voltregà

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08116.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de les Masies de Voltregà

1.4.1. Data inici

s. XII

1.4.2. Data final

2023

1.4.3. Comentari a data

La documentació és continuada a partir de 1796, data de creació del municipi; del segle XII hi ha uns pergamins i no es conserven documents entre els segles XIII i XVII

1.5. Resum de tipus de volums i suports

307,24 m

12.030 unitats de descripció

Paper, magnètic i òptic

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de les Masies de Voltregà

 

2.2. Història del productor

L'ajuntament de les Masies de Voltregà és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Les Masies de Voltregà. Aquest municipi (comarca d'Osona), es va segregar del municipi de Sant Hipòlit de Voltregà l’any 1796, arran de la sentència d’un plet presentat el 1789 pels terratinents de les Masies de Sant Hipòlit. La divisió va ser confirmada per un informe de l’any 1798 i corroborada per una Reial Cèdula de 31 de juny de 1801. L'entitat no ha tingut modificacions significatives.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament en els seus successius emplaçaments fins la seva ubicació en l'edifici actual el 2010. El 1998 l’agutzil Núria Molas va efectuar una intervenció integral a la documentació del fons municipal de les Masies de Voltregà. La intervenció va consistir en l’elaboració d’un quadre de classificació funcional, l’assignació d’un topogràfic alfabètic als armaris, l’assignació d’un número correlatiu a la gran majoria de capses d’arxiu definitiu, i en destriar el fons municipal de la documentació produïda per entitats externes vinculades en major o menor grau a l'Ajuntament. La manca d’un sistema de gestió, accés i descripció sòlid va afectar al sistema. L’arxiu va ser tractat de cap i de nou per l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre els mesos de febrer i setembre de 2004. L’any 2007 l'ajuntament de Les Masies de Voltregà s'adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

Per consultar la documentació digitalitzada:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.   Per l'època anterior a la creació del municipi correspon acudir al fons de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data última revisió: 2023/12/20

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

2015/02/23

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.