Arxiu Municipal de Castellet i la Gornal

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Castellet i la Gornal és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Castellet i la Gornal. L´Arxiu Municipal de Castellet i la Gornal forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Castellet i la Gornal

Carrer de Rosselló, 19-23.

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 12 h.

Consultes i informació: 977 670 277 i e-mail: castellet@diba.cat

 

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Castellet i la Gornal conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Castellet i la Gornal

            Fons de l'Administració Local                                                                                       

101     Ajuntament de Castellet i la Gornal                                                                        

            Fons públics no municipals                                                                                       

201     Jutjat de Pau de Castellet i la Gornal (1872-1992), 5 m.

             Fons privats

 304      Junta de Obras del Pantano de Foix (1928-1935), 1 m.