Arxiu Municipal de Castellví de la Marca

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Castellví de la Marca és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Castellví de la Marca. L´Arxiu Municipal de Castellví de la Marca forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Castellví de la Marca

Av. Catalunya, 6.

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 11 h.

Consultes i informació: 938 918 077 i e-mail: marca@diba.cat

 

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Castellví de la Marca conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Castellví de la Marca

             Fons de l’administració local

101     Ajuntament de Castellví de la Marca                                                                                 

             Fons privats

301        Delegació local de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos (1941-1954), 0.24 m.

303        Delegació local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS (1939-1976) , 0.24 m.

304        Fons Jaume Almirall (1792-1821) , 0.015 m.

305        Fons Fèlix Fontanals i Casanellas (1831-1866) , 0.015 m.

306        Sociedad de recreo la Unión de Almunia (1888 i 1898) , 0.015 m.

307        Sociedad de Obreros Agricultores (1897) , 0.015 m.

308        Comité Neutralilsta (1916) , 0.015 m.

309        Tribunal arbitral per a la resolució dels conflictes del camp (1922-1923) , 0.015 m.

310        Centre Republicà Radical de Castellví de la Marca (1932-1935) , 0.015 m.

311        Sindicat Agrícola "Progés" de Castellví de la Marca (1935-1938), 0.015 m.