Es restaura un llibre d'Amillarament d'Avinyó

L’Ajuntament d’Avinyò acaba de restaurar un llibre d’amillarament, amb el suport de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

El  llibre d’amillarament  és  del període  comprés entre 1850-1852  i l’acció que s’ha dut a terme ha estat la neteja, reintegració, consolidació i enquadernació del document,  per tal de garantir la conservació i l’accés a la memòria del  municipi.

L’amillarament era un document elaborat periòdicament pels ajuntaments per conèixer la riquesa rústica, pecuària i urbana dels contribuents.

Actualment aquests documents històrics són una font de gran valor per a l’estudi de l’estructura agrària, el paisatge rural i cartogràfic del segle XIX.

L’actuació  s’emmarca dins del programa de restauració que es porta a terme, per la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, a tots els ajuntaments adherits al programa de suport als arxius municipals.  L’objectiu és la preservació i difusió d’un llegat documental, que és un element cabdal en la confirmació i recuperació de la memòria col·lectiva dels pobles.