Arxiu Municipal d'Avinyonet del Penedès

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal d’Avinyonet del Penedès és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi d’Avinyonet del Penedès. L´Arxiu Municipal d’Avinyonet del Penedès forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament d’Avinyonet del Penedès

Plaça de la Vila, 1.

Horaris de consulta: dijous de 8 a 14 h i de 16 a 20 h

Consultes i informació: 938 970 000 i e-mail: avinyonet@diba.cat

 

 

Fons documentals

L’arxiu municipal d’Avinyonet del Penedès conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal d’Avinyonet del Penedès

             Fons de l'Administració Local                                                                                      

101     Ajuntament d’Avinyonet del Penedès                                                                   

             Fons públics no municipals                                                                                      

201     Jutjat de Pau d’Avinyonet del Penedès (1881-1985), 2 m.

              Fons privats

301        Cambra Agrària Local (1963-1988), 0,12m.

302        Sindicats Cooperatius Agrícoles (1932-1938), 0,48 m.

303        Delegació local de FET y de las JONS (1939-1961), 0,12 m.

304        Jefatura local del Movimiento (1967-1973), 0,12 m.

305        Junta de compensació Can Mitjans (1972-2009), 4,83 m.