Arxiu Municipal de Calders

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Calders és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Calders. L´Arxiu Municipal de Calders forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

·       Consulta de fons

·       Reprografia

·       Assessorament a arxius d'entitats i associacions

·       Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Ajuntament de Calders

Plaça Major, 1

08275 Calders

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14h 

Consultes i informació: 938 309 000  o calders@calders.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Calders conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Calders

          Fons de l'Administració Local                                                                          

101   Ajuntament de Calders (1807-2022), 156,15 ml.                                                                     

          Fons privats                                                                                                                   

301   Fons Ponsa-Cuyàs (1787-1935), 0,24 ml.

302   Sindicat Vertical (1974-1977), 0,12 ml.

303   Montepio Sant Josep (1891-1971), 0,12 ml.

304   Agrupació de Defensa Forestal (ADF), (1988-1997), 0,12 ml.

 

Pàgines filles