Arxiu Municipal de Canyelles

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Canyelles és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Canyelles. L´Arxiu Municipal de Canyelles forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Canyelles

Pl. de l’Onze de Setembre, 1.

Horaris de consulta: dilluns de 9  a 14 h; dimecres de 16 a 19 h; dijous de 9  a 11 h.

Consultes i informació: 938 973 011 i e-mail: canyelles@canyelles.cat

 

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Canyelles conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Canyelles

              Fons municipals

101     Ajuntament de Canyelles                                                                                          

              Fons privats

301

302        Centre Autonomista Republicà de Canyelles (1906-1938), 0,12 m.

303        Sindicat Agrícola de Canyelles (1937-1939), 0,12 m.

304        Cooperativa Elèctrica de Canyelles (1931-1941), 0,12 m.

305        Unió de Rabassaires (1934), 0,12 m.