Arxiu Municipal de Castellar de N'Hug

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Castellar de N’Hug és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Castellar de N’Hug. L’Arxiu Municipal de Castellar de N’Hug forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14h

Consultes i informació: 93 825 70 77 o  castellarh@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Castellar de N’Hug conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Castellar de N’Hug

            Fons de l'Administració Local                                                                                                    

101     Ajuntament de Castellar de N’Hug 

            Fons públics no municipals                                                                                                      

201     Jutjat de Pau de Castellar de N’Hug

            Fons privats                                                                                                                                  

301     Cambra agrària local / Germandat de Llauradors i ramaders / Sindicat agrícola (1950-1969), (0,24 m.)

303     Delegació Local de FET y de las JONS (1939-1974), (0,12 m.)

304     Centre Moral i Recreatiu de Castellar de N’Hug (1930-1930), (0,1 m.)

305     Cimentera Asland (1940-1970), (0,48 m.)