Arxiu Municipal de Fígols

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Fígols és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Fígols. L’Arxiu Municipal de Fígols forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2009

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: dijous de 9 a 13 h.

Consultes i informació: 93 824 80 52 o  fígols@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Fígols conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Fígols

            Fons de l'Administració Local                                                                                                    

101     Ajuntament de Fígols 

            Fons públics no municipals                                                                                                      

201     Jutjat de Pau de Fígols (1928-1979), (0,1 m.)

            Fons privats                                                                                                                                 

301     Cambra agrària local / Germandat de Llauradors i ramaders / Sindicat agrícola (1964-1974), (0,22 m.)

303     Delegació Local de FET y de las JONS (1959-1974), (0,12 m.)