Arxiu Municipal de Jorba

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Jorba és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Jorba. L´Arxiu Municipal de Jorba forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Jorba

Major, 2.

08719 Jorba

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 12 a 14 h.

Consultes i informació: 938 094 000 i e-mail: jorba@diba.cat

 

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Jorba conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Jorba

            Fons de l'Administració Local                                                                                       

101      Ajuntament de Jorba                                                                                              

            Fons públics no municipals                                                                                       

201        Jutjat de Pau de Jorba (1863-2013), 1.8 m.

Pàgines filles