Arxiu Municipal de Les Cabanyes

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Les Cabanyes és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Les Cabanyes. L´Arxiu Municipal de Les Cabanyes forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2007.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Les Cabanyes

Carrer Bisbe Torres i Bages, 6

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14h

Consultes i informació: 938 921 048 i e-mail: cabanyes@diba.cat

 

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Les Cabanyes conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Les Cabanyes

Fons de l'Administració Local     

101     Ajuntament de Les Cabanyes                                                                                   

            Fons públics no municipals                                                                                       

201     Jutjat de Pau de Les Cabanyes (1886-1968), 1,32 m.

              Fons privats

301        Delegació local de FET y de las JONS.

302        Delegació local de la Hermandad de Labradores y Ganaderos (1952-1988), 1 m.