Arxiu Municipal de les Masies de Roda

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Les Masies de Roda és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Les Masies de Roda. L'Arxiu Municipal de les Masies de Roda forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004.

 

Serveis

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de les Masies de Roda

Ctra. de Roda a Manlleu, s/n

08510 LES MASIES DE RODA

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. L'horari de consulta pot ser ampliat amb hores convingudes prèviament

Consultes i informació: 93 854 00 27 o masiesr@diba.cat

www.lesmasiesderoda.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de les Masies de Roda conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions i fons privats, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Les Masies de Roda

          Fons de l'Administració Local

101   Ajuntament de les Masies de Roda

           Fons públics no municipals

201   Jutjat de Pau de les Masies de Roda (1853-2001), (2,07 m.)

            Fons Privats         

301   Delegació Local de FET y de las JONS de les Masies de Roda (1966-1977), (0,34 m.)

302   Fàbrica de Còdol Dret (1919-1997), (1,95 m.)

303   Fàbrica de Salou (1918-1963), (0,11 m.)

304   Roda Tèxtil. SA/ Lacombe Tèxtil, SA (1976-1992), (0,11 m.)

           Col·leccions

900   Col·lecció Local (1964-1985), (0,28 m.)