Arxiu Municipal de Moià

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Moià  és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Moià . L´Arxiu Municipal de Moià  forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Moià

Plaça de de Sant Sebastià, 1

08180 Moià

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Consultes i informació: 938 300 000 i e-mail: ajuntament @moia.cat

 

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Moià  conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Moià

            Fons de l'Administració Local                                                                                       

101      Ajuntament de Moià                                                                                             

            Fons públics no municipals                                                                                       

201        Jutjat de Pau de Moià  (1978-2004), 6 m.