Arxiu Municipal de Monistrol de Calders

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Monistrol de Calders  és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Monistrol de Calders . L´Arxiu Municipal de Monistrol de Calders  forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Monistrol de Calders

Vinya, 9

08275 Monistrol de Calders

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 13 h.

Consultes i informació: 938 399 000 i e-mail: monistrolc@monistroldecalders.cat

Fons documentals

L’arxiu municipal de Monistrol de Calders  conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Monistrol de Calders

            Fons de l'Administració Local                                                                                       

101        Ajuntament de Monistrol de Calders                                                              

            Fons públics no municipals                                                                                       

201      Jutjat de Pau de Monistrol de Calders  (1934-2005), 2 m.                

             Fons privats

301        Germandat de Sant Feliu de Monistrol de Caders (1906-1986), 0.58 m.

304        Cooperativa Monistrolense (1928-1974), 0.23 m.

              Col·leccions

901        Pergamins (1253- 1361)