Arxiu Municipal de Montmeló

Arxius municipals digitals 

 

 

El Servei d’Arxiu Municipal de Montmeló  és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Montmeló. L´Arxiu Municipal de Montmeló forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2015

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions 
  • Suport a la investigació

Horaris de consulta

Ajuntament  de Montmeló

Plaça de la Vila, 1

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Consultes i informació  935 720 000 o arxiu@montmelo.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Montmeló conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Montmeló:

             Fons de l'Administració Local                                                                      

101        Ajuntament de Montmeló

              Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau de Montmeló