Arxiu Municipal de Navàs

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Navàs és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Navàs. L´Arxiu Municipal de Navàs forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2007

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 h.

Consultes i informació: 93 839 00 22 o navàs@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Navàs conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Navàs

          Fons de l'Administració Local                                                                                                     

101   Ajuntament de Navàs

          Fons públics no municipals                                                                                                       

201   Jutjat de Pau de Navàs (1879-2017), (42 m.)

          Fons privats                                                                                                                                  

301   Cambra agrària local / Germandat de Llauradors i ramaders / Sindicat agrícola (1927-1968), (0,48 m.)

303   Delegació Local de FET y de las JONS (1974-1976), (0,12 m.)

304   Col·legi Anna Soler Daniel (1982-1996), (10,24 m)

305   Gremi d’Industrials de Navàs (1944-1954), (0,1 m.)

306   Documentació particular (taller mecànic) (1964-1966), (0,24 m.)

307   Cambra de Comerç (1997), (0,10 m.)

308   UBIC (1980-1990), (0,48 m.)

309   Fons Anna Soler i Daniel (1925-1950), (0,50 m.)

310   Fons Jaume Soler i Daniel (1925-1950), (0,50 m.)

Pàgines filles