Arxiu Municipal de Sant Agustí de Lluçanès

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Agustí de Lluçanès és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Agustí de Lluçanès. L´Arxiu Municipal de Sant Agustí de Lluçanès forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2011, i l’ajuntament va aprovar el Reglament del Servei d’Arxiu l’any 2013.

Serveis

  • Els serveis que ofereix són:
  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: Dimarts i dijous de 9 a 14 h.

Consultes i informació: 93 852 70 01 o  st.agusti@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Sant Agustí de Lluçanès conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sant Agustí de Lluçanès

           Fons de l'Administració Local

101  Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès

           Fons públics no municipals

201  Jutjat de Pau de Sant Agustí de Lluçanès

           Fons privats

303  Delegació Local de FET y de las JONS (1956-1971), (0,12 m.)

304  Consejo local del Movimiento (1970-1974), (0,07 m.)