Arxiu Municipal de Sant Iscle de Vallalta

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Iscle de Vallalta  és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal, garanteix els drets dels ciutadans, preserva els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Iscle de Vallalta . L´Arxiu Municipal de Sant Iscle de Vallalta  forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2007.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta

Escoles, 2

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Dilluns 16 a 19:45 (cita prèvia)

Consultes i informació 937 946 128 i e-mail: st.iscle@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Sant Iscle de Vallalta  conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sant Iscle de Vallalta

 

Fons de l'Administració Local

101        Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta

Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau de Sant Iscle de Vallalta  (1890-2010), 4 m.

Fons privats

301        Cambra agrària local (S.XX), 0.11 m.

303        Delegació Local de FET y de las JONS (s.XX), 0.46 m.