Arxiu Municipal de Sant Martí de Tous

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Martí de Tous és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Martí de Tous. L´Arxiu Municipal de Sant Martí de Tous forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2011.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Sant Martí de Tous

Escoles, 12

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 12 h.

Consultes i informació: 938 096 002 i e-mail: st.martitous@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Sant Martí de Tous conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sant Martí de Tous.

Fons de l'Administració Local

101        Ajuntament de Sant Martí de Tous

Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau de Sant Martí de Tous (1870-1999), 3,72 m.

Fons privats

303        Delegació local de FET y de las JONS (1939-1974), 0,6 m.

304        Grup de solidaritat de Tous (2000), 0,12 m.

305        Asociación de padres de alumnos de la escuela graduada mixta (1980), 0,12 m.

306        Comissió del Mil.lenari (1978), 0,12 m.

307        Delegació local de la Federació de Joves Cristians (1933-1935), 0,12 m.

308        Ateneu Cultural (1941-1964), 0,12 m.