Arxiu Municipal de Sant Pere Sallavinera

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Pere Sallavinera és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Pere Sallavinera. L´Arxiu Municipal de Sant Pere Sallavinera forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2010.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Sant Pere Sallavinera

Raval, s/n

08281 Sant Pere Sallavinera

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 13 h.

Consultes i informació  938 698 830  i e-mail: st.peres@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Sant Pere Sallavinera conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sant Pere Sallavinera

 

Fons de l'Administració Local

101        Ajuntament de Sant Pere Sallavinera

Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau de Sant Pere Sallavinera (1893-2013), 24.8 m.

Fons privats

302        Associació de Defensa Forestal (ADF) (1980-1990), 0.2 m.

303        Delegació Local de FET y de las JONS (1940-1972), 0.01 m.

304        Organització Sindical Espanyola), (1965-1966), 0.01 m.