Arxiu Municipal de Sant Salvador de Guardiola

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Sant Salvador de Guardiola és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sant Salvador de Guardiola. L'Arxiu Municipal de Sant Salvador de Guardiola forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2018, i l’ajuntament va aprovar el Reglament del Servei d’Arxiu el 2019.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associons
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: 

Consultes i informació: 938 358 025 o  ssg.ajuntament@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Sant Salvador de Guardiola conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sant Salvador de Guardiola.

 

           Fons de l'Administració Local

101   Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola (1835-2022), 212,25 ml.

102   Organisme autònom administratiu Fundació pública Masia del Calvet (1999-2013), 3,72 ml.