Arxiu Municipal de Santa Cecília de Voltregà

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Santa Cecília de Voltregà és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Santa Cecília de Voltregà. L´Arxiu Municipal de Santa Cecília de Voltregà forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2010, i l’ajuntament va aprovar el Reglament del Servei d’Arxiu l’any 2011.

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: dilluns, dimecres i dijous de 10 a 14 h.

Consultes i informació: 93 850 24 74 o  st.cecilia@diba.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Santa Cecília de Voltregà conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Santa Cecília de Voltregà

           Fons de l'Administració Local                                                       

101  Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà

           Fons públics no municipals                                                         

201  Jutjat de Pau de Santa Cecília de Voltregà

           Fons privats                                                                                   

301  Cambra Agrària (1936-1993), (1,61 m.)

303  Delegació Local de FET y de las JONS (1939-1963), (0,12 m.)