Arxiu Municipal de Sora

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Sora és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Sora. L'Arxiu Municipal de Sora forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2005.

 

Serveis

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Consulta

Ajuntament de Sora

Major, s/n

08588 SORA

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 10 a 13 h.

Consultes i informació: 938 529 193 o sora@diba.cat

www.sora.cat

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Sora conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions i fons privats, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar. El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Sora.

          Fons de l'Administració Local

101   Ajuntament de Sora

          Fons públics no municipals

201   Jutjat de Pau de Sora

           Fons Privats         

302   Associació de Defensa Forestal Bisaura (ADF)