Col·lecció de cartells Garriga

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08259.903.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Col·lecció

1.3. Títol

Col·lecció de cartells Garriga

1.4.1. Data inici

1934

1.4.2. Data final

1992

1.4.3. Comentari a data

La majoria de documents són de la segona meitat de la dècada dels setanta fins a començaments dels anys noranta

1.5. Resum de tipus de volums i suports

1  m.

2594 unitats de descripció

Paper i òptic

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

El creador de la col·lecció és el Sr. Garriga

 

2.2. Història del productor

El Sr. Garriga va recopilar i conservar tots els cartells que mostrava a l’aparador del seu establiment. 

2.3. Història arxivística

El Sr. Garriga conservà la col·lecció al seu domicili fins que la donà a l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera a finals dels anys noranta.

Les tasques de descripció i conservació comencen quan l’ajuntament signa el conveni de adhesió al Programa de Manteniment de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona a l’any 2004.

Amb l’ajuda de dos plans d’ocupació, als anys 2011 i 2015, la col·lecció es digitalitza.

2.4. Dades d'ingrés

La data d’ingrés es desconeix, però es pot situar a finals dels anys noranta començament dels anys 2000.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

La col·lecció està formada pels cartells que el Sr. Garriga reuní i conservà.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es contempla la possibilitat de fer eliminacions.

3.3. Increments

No es contempla la possibilitat d’increments de document perquè la col·lecció es va donar íntegrament.

3.4. Sistema d'organització

La col·lecció té una organització temàtica. S’ha conservat l’organització que el Sr. Garriga donà a la col·lecció

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés perquè tota ella és material imprès i àmpliament divulgat

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan es respectin els drets d’autor.

4.5. Instruments de descripció

La col·lecció està totalment descrita amb el programa informàtic GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

El fons municipal de l’ajuntament perquè aquesta col·lecció recull  informació sobre les activitats socioculturals del municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2021/02/12

Autoria: Josep Conejo Muntada

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2021/02/12

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.