Arxiu Municipal de Santa Maria de Palautordera

Arxius municipals digitals   

El Servei d’Arxiu Municipal de Santa Maria de Palautordera  és el servei de l'ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal i per garantir els drets dels ciutadans, els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Santa Maria de Palautordera. L´Arxiu Municipal de Santa Maria de Palautordera forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004

Serveis

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

 

Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Consultes i informació 847 96 200  o  ajuntament@smpalautordera.cat   

 

Fons documentals

L’arxiu municipal de Santa Maria de Palautordera conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal de Santa Maria de Palautordera:

Fons de l'Administració Local                                                                                                      

101        Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

 

Fons públics no municipals

201        Jutjat de Pau Santa Maria de Palautordera

 

Fons privats

301        Cambra agrària, (1931-1976), (6,17 m.)

304        Delegació Sindical local, (1939-1953), (0,17 m.)

305        Germandat Nostra Senyora del Remei, (1968-1986), (1,26 m.)

306        Escola-Taller "Pla del Remei", (2001-2002), (0,23 m.)

307        Escola-Taller "Can Rahull", (1998-2003), (0,69 m.)

308        Cooperativa de paletes de Palautordera i Vallflorit, (1936-1937), (0,05 m.)

 

Col·leccions

901        Col·lecció de Santa Maria de Palautordera (1900-1990), (0,69 m.)

902        Hemeroteca

903        Col·lecció de cartells de Sr. Garriga