Col·lecció dels Procediments judicials militars (sumaríssims) que afecten a Subirats

 

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08273.901.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Col·lecció

1.3. Títol

Procediments judicials militars (sumaríssims) que afecten a Subirats

1.4.1. Data inici

1939

1.4.2. Data final

1948

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

53  unitats de descripció

1,48 GB

1.356 arxius jpg

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Auditoria de Guerra de la IV Regió Militar.

 

2.2. Història del productor

L'Auditoria de l'Exèrcit d'Ocupació va ser una organització creada durant la Guerra Civil Espanyola pel bàndol revoltat com un instrument de control dels territoris guanyats a l'enemic. Després de l'ocupació d'una localitat o un territori l'Auditoria s'establia en ell per a dur a terme una recerca encaminada a identificar als militars, polítics i activistes del bàndol republicà i esbrinar les seves actuacions en el període anterior a la conquesta. Per a això comptava amb un Servei d'Informació encarregat de recopilar dades que després proporcionava als tribunals militars i les altres autoritats que ho sol·licitessin.

Les auditories de guerra jutgen les causes per rebel·lió segons les normes del procediment sumaríssim regulat en el títol XIX del Codi de Justícia Militar de 1890 (articles 649 a 662). Mitjançant una Ordre del Ministeri de Defensa Nacional de 4 de juliol de 1939 es reorganitza de nou l'administració territorial de l'exèrcit. El territori peninsular es divideix en vuit regions militars, al capdavant de cadascuna de les quals se situa un Capità General, del qual depenen una auditoria de guerra i una fiscalia. La Quarta Regió, amb capital a Barcelona, està integrada per les províncies de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Acabada la contesa, l'estat de guerra es va mantenir fins a 1948.

2.3. Història arxivística

A partir de 1988, el Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona és l’encarregat de custodiar els procediments judicials militars produïts en el territori de Catalunya durant la postguerra i generats per les anteriors autoritats militars extingides.

El Centre d’Estudis de Subirats va tenir interès en consultar els expedients dels veïns i veïnes víctimes de la repressió franquista. Amb la consulta, n’obtingué un conjunt de còpies fotogràfiques que són la que formen la col·lecció.

2.4. Dades d'ingrés

El 21 de març de 2022, el Centre d’Estudis de Subirats lliura una còpia digital de les imatges obtingudes a l’ajuntament de Subirats.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

La col·lecció està formada pels una còpia fotogràfica dels expedients dels procediments judicials militars sumaríssims del Tribunal de l’Auditoria de Guerra de la IV Regió Militar que van afectar a veïns i veïnes del municipi de Subirats.

Els sumaríssims inclou la documentació derivada de la instrucció i desenvolupament en consell de guerra dels sumaris d’urgència.

Els expedients sumaríssims es divideixen en dos grans apartats: la fase sumària i la fase plenària.

En els inicis de la repressió franquista , en un procediment hi pot haver més d’un processat.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No es preveu cap tipus d’eliminació

3.3. Increments

No es preveuen increments.

3.4. Sistema d'organització

Es proposa una organització alfabètica de la col·lecció.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

Accés lliure.  Es permet la consulta in situ a partir d’una còpia en paper dels expedients sol·licitats.

4.2. Condicions de reproducció

L’Arxiu Municipal no podrà oferir còpia dels documents al no ser titulars dels expedients.

4.5. Instruments de descripció

Relació dels expedients

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Fons dels Procediments judicials militars de l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2022/04/28

Autoria: Albert Taulé Tello

7.1.2. Data de descripció

Data de creació:  2022/04/28

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

1
Grups de treball:
Arxivers de manteniment