Comunitat de propietaris de Gurb d'aigües de Gurb

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08100.304.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Comunitat de propietaris de Gurb

1.4.1. Data inici

1972

1.4.2. Data final

1992

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

4 unitats de descripció

0,60 m.

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Comunitat de propietaris de Gurb

2.2. Història del productor

La Comunitat de propietaris de Gurb és una entitat privada que es va constituir per portar el servei d’aigua en alta a diferents indrets del municipi.

2.3. Història arxivística

La documentació del fons de la Comunitat de propietaris ha estat guardada conjuntament amb el fons municipal a les dependències de l’ajuntament, sense una separació clara entre els dos fons.

L’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona va identificar i separar la documentació d’aquest fons del fons municipal quan va fer l’organització de l’Arxiu Municipal a l’any 1997-1998. Una vegada que l’ajuntament es va adherir al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona a l’any 2005, es va començar a descriure el fons.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat a l'ajuntament

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format per la documentació generada per la Comunitat de propietaris l’exercici de les seves funcions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

No està prevista.

3.3. Increments

Fons tancat.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir  les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons descrit i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Les sèries d’ensenyament del fons municipal 

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2016/11/21

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

2016/11/21

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.