Col·lecció Família Miralpeix

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08215.903.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Col·lecció

1.3. Títol

Família Miralpeix

1.4.1. Data inici

1883

1.4.2. Data final

1985

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

Documentació personal de caire administratiu i jurídic (certificats, escriptures, documentació laboral i de pensions), documentació impresa de temàtica religiosa (bàsicament goigs i fulls parroquials), un cartell de teatre, correspondència, un dietari i memòries.  0,115 m.

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Família Miralpeix

2.2. Història del productor

La família Miralpeix resideix al municipi almenys des del segle XIX. Alguns components de la família s'han dedicat a la construcció i un d'ells, Josep Miralpeix i Planàs (1913-1983), va ser capellà i organista beneficiat de Moià.

2.3. Història arxivística

Els documents sempre han estat conservats pels diferents integrants de la família fins que van ingressar a l'Arxiu Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. D'aquesta manera es conserven documents de tres generacions de Miralpeix.

2.4. Dades d'ingrés

El 6 de novembre de 2014 les germanes Concepció i Maria Pilar Miralpeix Capdevila van sol·licitar, a instàncies del Servei d'Arxiu Municipal, d'ingressar la documentació familiar a l'Arxiu Municipal. Després de l'estudi pertinent, es va considerar oportú l'ingrés i així es va acceptar per resolució d'alcaldia de 2 de febrer de 2015.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons conté documentació personal de caire administratiu i jurídic (certificats, escriptures, documentació laboral i de pensions), documentació impresa de temàtica religiosa (bàsicament goigs i fulls parroquials), un cartell de teatre i també documentació personal com correspondència i memòries del període 1937-1939 i també del 1982-1983. Els dietaris del període de la Guerra Civil Espanyola escrit pel que després serà ordenat sacerdot. Josep Miralpeix i Planàs i les cartes des del front d'Aragó del seu germà Feliu són molt il·lustratives del període de guerra. La resta de la documentació és un bon complement a la dels germans Josep i Feliu.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Documentació de conservació permanent.

3.3. Increments

No se’n preveuen.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació  elaborat pel Servei d'Arxiu Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

Lliure accés

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons descrit i automatitzat amb el programa GIAM:

  • quadre de classificació
  • inventari-catàleg

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

-

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2022/04/11

Autoria: David Molet i Guitart

7.1.2. Data de descripció

2015/06/02

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.