Col·lecció Manel Bartrons Fañé de Prats de Lluçanès

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08171.905.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Col·lecció

1.3. Títol

Col·lecció Manel Bartrons Fañé de Prats de Lluçanès

 

1.4.1. Data inici

1925

1.4.2. Data final

2013

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

0,23 m.

19 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Manel Bartrons Fañé de Prats de Lluçanès

 

2.2. Història del productor

Fons personal del senyor Manel Bartrons Fañé (Prats de Lluçanès 1913-    ), negociant, persona molt vinculada a les entitats socials i esportives del poble. Sobresurt la col·laboració en la recuperació del Santuari de la Mare de Déu de Lourdes, amb la Secció Local de la Creu Roja, i amb el Club de Futbol Pradenc.

2.3. Història arxivística

El fons era conservat pel senyor Manel Bartrons fins a l'ingrés a l'Arxiu Municipal de Prats. Estava ja descrit i ordenat si bé no existia cap inventari.

2.4. Dades d'ingrés

El fons va ingressar per donació del senyor Manel Bartrons de 20 de setembre de 2013. El conjunt documental s'ha tractat duran el mes d'octubre i el 18 d'octubre de 2013 s'ha descit i inventariat i posat a disposició pública.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons conté documents textuals i gràfics relatius al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes, a la Delegació Local de la Creu Roja i al Futbol Club Pradenc. En menor mesura hi ha correspondència dirigida al senyor Manel Bartrons, fotografies de la Setmana Catalana de Ciclisme, i una col·lecció del Full parroquial de Sant Vicenç de Prats de Lluçanès.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

La documentació és de conservació permanent.

3.3. Increments

Poden seguir ingressant la col·lecció del Full parroquial de Sant Vicenç de Prats de Lluçanès.

3.4. Sistema d'organització

Quadre de classificació creat pel Servei d'Arxiu Municipal de Prats de Lluçanès.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés seguint els procediments organitzativament establerts.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No és poden reproduir les sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Fons municipal, fons parroquial i fons d'entitats del municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Autoria: Jordi Vilamala Salvans

7.1.2. Data de descripció

Data última revisió: 2015/04/28

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.