Fons Ajuntament de Begues

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

Archivo:Escudo de Begues.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre

1.1. Codi de referència

08020.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Begues

1.4.1. Data inici

1802

1.4.2. Data final

2021

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

 3.761 unitats d'instal·lació

 426,82 ml.

 16.109 unitats de descripció 

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Begues

2.2. Història del productor

L’ajuntament de Begues és la corporació pública que governa i administra els interessos del municipi de Begues. Aquest municipi (comarca del Baix Llobregat), derivat de la corresponent jurisdicció territorial d'Antic Règim va concretar el seu funcionament dins l'estat modern en les primeres dècades del segle XIX. L'entitat no ha tingut modificacions significatives.

2.3. Història arxivística

L’any 1998 un conveni a tres bandes, ajuntament, Consell Comarcal del Baix Llobregat i Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona permet iniciar la primera organització sistemàtica del fons municipal. L’any 1999 n’assumeix el manteniment el Consell Comarcal del Baix Llobregat. Amb l’ajut de l’Oficina de Patrimoni Cultural l’any 2012 es realitzen els treball d’actualització de la descripció arxivística. L’any 2013 l’ajuntament s’adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el model de quadre de classificació per ajuntaments i consells comarcals, el MQCAC, desenvolupat per la Generalitat de Catalunya.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu, automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

L’Arxiu Històric de la Parròquia de Sant Cristòfor de Begues custodia documents del fons municipal dels segles XVII, XVIII i XIX.

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

L’Arxiu de la baronia d’Eramprunyà recull documentació referent als municipis que formaven part de l’antiga baronia, entre ells Begues, entre els segles XVI i XX. Es va digitalitzar una part per part de l’Arxiu Nacional de Catalunya i se’n troba còpia a l’ajuntament i a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2015/03/05

Autoria: Albert Taulé Tello

7.1.2. Data de descripció

Data última modificació: 2022/03/31

Autoria de la modificació: Patrícia Álvarez Martínez

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.

Reglament de l'Arxiu Municipal aprovat definitivament el 24/07/2014