Fons Ajuntament de Pruit

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

1.1. Codi de referència

08901.101.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Ajuntament de Pruit

1.4.1. Data inici

1835

1.4.2. Data final

1990

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

11 m.

715 unitats de descripció

Paper

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Ajuntament de Pruit

 

2.2. Història del productor

L'ajuntament de Pruit era la corporació pública que governava i administrava els interessos del municipi de Pruit. Aquest municipi (comarca d'Osona, àrea del Collsacabra), va concretar el seu funcionament dins l’estat modern en les primeres dècades del segle XIX i es va extingir el 1977 en unir-se amb el municipi de Rupit per formar l’actual municipi de Rupit i Pruit.

2.3. Història arxivística

La documentació municipal va ser sempre conservada en els successius emplaçaments de les dependències de l'ajuntament i en agrupar-se amb Rupit la documentació va passar a l’antic ajuntament de Rupit que va esdevenir la seu del nou municipi. No hi ha documentades actuacions arxivístiques específiques ni hi ha documentats instruments de descripció sistemàtics fins la intervenció que hi portà a terme l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona entre els mesos de maig 2006 i gener 2007. Immediatament després l'ajuntament de Rupit i Pruit s'adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat per la institució successora de la institució productora

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format pel conjunt de documents, de qualsevol tipologia o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per l'organisme en l'exercici de les seves activitats i funcions

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Tots els documents del fons són de titularitat pública i, per tant, estan sotmesos a al normativa d'avaluació, sobre la base de la qual se'n determina la conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.

3.3. Increments

El fons s'anirà incrementant amb noves transferències segons el calendari regulat pel Reglament d'arxiu.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el quadre de classificació municipal desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent

4.5. Instruments de descripció

Per al fons transferit a l’arxiu i automatitzat amb el programa GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Els fons del Jutjat de Pau completa l’acció de l’administració de justícia al municipi.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

-

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2014/05/30

Autoria: Rafel Ginebra i Molins

7.1.2. Data de descripció

2015/04/23

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.