Fons Associació de Jubilats i Pensionistes de Puigdàlber

1- ÀREA D'IDENTIFICACIÓ

 

1.1. Codi de referència

08174.305.00.00.00.00.

1.2. Nivell de descripció

Fons

1.3. Títol

Associació de Jubilats i Pensionistes de Puigdàlber

1.4.1. Data inici

1995

1.4.2. Data final

2008

1.4.3. Comentari a data

-

1.5. Resum de tipus de volums i suports

0,12 ml, Paper

6 registres

2- ÀREA DE CONTEXT

 

2.1. Nom del productor

Associació de Jubilats i Pensionistes de Puigdàlber

2.2. Història del productor

Associació fundada el 6 de febrer de 1995 amb la finalitat de promocionar la convivència, participació i integració social dels associats. Segons els seus estatuts “es procurarà portar a terme aquelles activitats que promoguin la participació personal dins la comunitat, l’intercanvi generacional, la informació oportuna i l’estímul per a realitzar accions que contribueixin a la millora progressiva de la forma de vida”.

L’Associació actualment continua en actiu.

2.3. Història arxivística

La documentació del fons ha estat guardada conjuntament amb el fons municipal a les dependències de l’ajuntament, sense una separació clara entre els dos fons. Amb la intervenció que hi portà a terme l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona l’any 2003 s’identifiquen i es separen els fons. L’any 2022 s’instal·la i es descriu definitivament el fons

2.4. Dades d'ingrés

El fons és conservat a l’ajuntament.

3- ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

 

3.1. Abast i contingut

El fons està format bàsicament per documentació relativa a la fundació de l’Associació i les sol·licituds de subvencions.

3.2. Avaluació, tria i eliminació

Conservació permanent.

3.3. Increments

No se’n preveuen.

3.4. Sistema d'organització

El fons està organitzat segons el Quadre de classificació de fons d’entitat desenvolupat per l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

4- ÀREA DE CONDICIONS D'ACCÉS i ÚS

 

4.1. Condicions d'accés

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d’algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d’especial protecció segons la legislació vigent.

4.2. Condicions de reproducció

La documentació és reproduïble sempre i quan el seu estat de conservació així ho permeti, i segons els procediments organitzativament establerts. No es poden reproduir les sèries que contenen dades considerades sensibles d’especial protecció segons la legislació vigent.

4.5. Instruments de descripció

Fons descrit al programari GIAM:

5- DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

 

5.1. Documentació relacionada

Les sèries de Cultura del fons municipal.

6- ÀREA DE NOTES

 

6.1. Notes

 

7- ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

 

7.1. Autoria i dates

Data de creació: 2022/07/18

Autoria: Patrícia Álvarez Martínez

7.1.2. Data de descripció

2022/07/18

7.3.1. Regles i convencions

Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Subdirecció General d’Arxiu i Associació d’Arxivers de Catalunya, Barcelona;  2006.